• Mô hình chăn nuôi gà thịt Minh Dư trên đệm lót sinh thái năm 2017
  • Trại gà giống bố mẹ Minh Dư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất
  • Đánh giá hiệu quả kinh tế giống gà ta chọn lọc Minh Dư Bình Định
  • Ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển gà giống
  • Trại gà Bố mẹ Phước Thành - Minh Dư
  • Gà ta Minh Dư 87 ngày tuổi
Hiển thị kết quả từ 1 - 6 trên tổng 6